plakat

АДАПТАЦИЯ В МОНТЕСОРИ ХАЙ!

Адаптацията на децата е първата и изключителна важна стъпка към доброто преживяване в детската градина.

При нас в Монтесори Хай адаптацията на детето и цялото семейство протича плавно. Съгласувано с родителите и индивидуалните особености на детето, провеждаме почасови посещения с цел детето и неговите близки да се запознаят със средата, децата, учителите. Изключително важно за нас е да дадем време на детето да прояви любопитство към средата и само да реши да открива света извън „мама” .
В нашата среда има въвеждащ учител, с когото детето има възможност да изгради здрава емоционална връзка. Да се довери за най-личните си нужди и да почувства подкрепа в този така специален момент на първа сериозна раздяла със семейната среда. Мама е наблизо в началото, седнала на столче. Детето има възможност да се разходи и да опознае новото място за игра и споделяне на преживявания.
С уважение към голямата палитра от чувствата и емоции на децата и в частност тъгата като част от тази голяма промяна. Плачещото дете е дете, което дава израз на своята емоция. Тази видима тъга е начин то да се справи с новите предизвикателства и така нервната система се предпазва от превъзбуда. Когато дете се разплаче винаги ще има кой да го прегърне, успокои с думи или да му даде време да потъгува. Раздялата става с много подкрепа към детето и към родителя. Разговаряме и опознаваме основните навици на детето. В началото то може да донесе своя любима играчка, която ще му помогне в тази важна крачка. Вярата, спокойствието и любовта на родителите са безпрекословни в този момент. Детето усеща това и знаем, че отговорното отношение и ангажираност към този процес от страна на всички възрастни е само в полза на детето.
Постепенно и благодарение на доверието на родителите си детето ще намери в себе си необходимата сила да извлече полза от новата среда. Раздялата трябва да стане факт, за да може страхът да отмине.Така детето осъзнава своята способност да се справя само в трудни ситуации и трупа увереност.Споделянето на рутината на деня, разказването на всеки момент многократно подготвя детето и му дава нужната позитивна нагласа за новото начало в живота на детската градина.